Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

  Ludzie

  17 stycznia 2018 14:47

  W Polsce ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym dopiero zaczyna być dostrzegane i coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie sprawę z tego jak ważna jest ochrona przed skutkami finansowymi zdarzeń, na osobach trzecich lub majątku.

  Zapewnij sobie ochronę na najwyższym poziomie.

  Przeważnie OC w życiu prywatnym otrzymujemy przy ubezpieczeniu domu lub mieszkania.
  Jest to jednak ochrona w wariancie podstawowym i często działa wyłącznie w miejscu zamieszkania.

  Tego typu ubezpieczenie można kupić jako osobny produkt i dopasować zakres ochrony do własnych potrzeb np.

  - OC najemcy – ubezpieczenie które chroni Ciebie jako użytkownika najmowanego lokalu w przypadku wystąpienia szkód,

  - OC lokatora – ubezpieczenie, które chroni właściciela w wypadku szkód wyrządzonych w mieniu osób trzecich,

  - OC mienia powierzonego – dla osób korzystających ze służbowego sprzętu(np. Laptop) i sprzętu telekomunikacyjnego użyczonego przez operatora telefonicznego lub internetowego,

  - OC w krajach całego świata – włączając to USA i Kanadę,

  i wiele innych w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego oferującego ten produkt. 

  Z życia wzięte

  Przykłady odpowiedzialności polisy OC w życiu prywatnym o szkody powstałe w wyniku
  - budowy domu, posiadania nieruchomości,

  - rozszczelnieniem/pęknięciem wężyków wody,
  - opieką nad dziećmi,

  - amatorskim uprawianiem sportów,

  - zwierząt domowych,

  - w trakcie pracy lub szkoły,

  - przez ubezpieczonego najemcom,

  - wyrządzone przez dzieci Ubezpieczonego.

  Koszt ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

  Wydawać się może, że skoro Towarzystwo Ubezpieczeniowe chroni nas do kwoty nawet 1 mln zł, to koszt takiego ubezpieczenia będzie wysoki, a w rzeczywistości jest odwrotnie.

  Poniżej przykładowe kalkulacje OC w życiu prywatnym, chroniące 2 osoby:

  Suma Ubezpieczenia – 200 000 zł
  + odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zalania,
  + odpowiedzialność za szkody związane z wynajmem nieruchomości na cele mieszkalne,

  + posiadanie psa z listy agresywnych.
  Składka łączna/rok: 119 zł

  Suma ubezpieczenia – 500 000 zł
  bez klauzul dodatkowych.
  Składka 1 rok: 199 zł