Zgłoszenie szkody komunikacyjnej

Kierowca

11 stycznia 2018 14:32

W poprzednim wpisie opisywaliśmy jak się zachować bezpośrednio po kolizji czy też wypadku komunikacyjnym. 
Dziś podpowiemy jak zgłosić szkodę, na co zwrócić uwagę i do czego masz prawo.

Przedstawimy dwa scenariusze, jeden w przypadku szkody, gdy my jesteśmy sprawcą i wersję drugą, gdy my jesteśmy poszkodowani. 

Jestem sprawcą kolizji.

Przede wszystkim zgłoszenie szkody następuje tutaj przez poszkodowanego w zdarzeniu, dlatego jedyną możliwością zgłoszenia szkody przez siebie, gdy jesteśmy sprawcą to wykorzystanie ubezpieczenia AC (autocasco), o ile oczywiście je posiadamy.

Szkody z autocasco zgłaszamy wyłącznie w towarzystwie w którym mamy wykupione takie ubezpieczenie i możemy wykonać to na dwa sposoby, czyli zgłosić telefonicznie, lub też udać się do najbliższego oddziału Twojego ubezpieczyciela i tam dokonać niezbędnych formalności.

W trakcie zgłaszania szkody zostaniesz poproszony/a o potwierdzenie swoich danych i szereg informacji na temat samego zdarzenia.
Tutaj praktyki są różne w zależności od firmy, ale na ogół są to informacje na temat samego zdarzenia.
Podczas zgłaszania szkody z AC konsultant może(powinien) zapytać o sposób wypłaty odszkodowania.

W zależności od wariantu może to być tzw. kosztorys, naprawa w serwisie partnerskim, naprawa w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).

W przypadku kosztorysu – wypłata odszkodowania zostanie przekazana na konto właściciela pojazdu. Niestety tutaj, nie ma możliwości odwołania się od decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Dlatego jest to wariant, którego nigdy swoim Klientom nie proponujemy i jest zdecydowanie niekorzystny.

Naprawa w serwisie partnerskim – jest to opcja w której auto zostaje naprawione bezgotówkowo i przeważnie z użyciem części zamiennych alternatywnych o jakości zbliżonej bądź identycznej do oryginalnych(w sytuacji gdy brak zamiennika, stosowane są części oryginalne). W tym wypadku nie musimy się zastanawiać ile będzie kosztować naprawa, ponieważ firma ubezpieczeniowa rozlicza się pomiędzy firmą partnerską, a nasze auto musi zostać doprowadzone do stanu sprzed wystąpienia szkody.

Naprawa w serwisie autoryzowanym (np. serwisy dealerskie konkretnych marek pojazdów) – z ostatniego wariantu korzystają głównie posiadacze pojazdów < 7 letnich i naprawa auta zostaje wykona z użyciem części oryginalnych.

UWAGA! Często podczas pierwszej wyceny szkody przez likwidatora, jego kalkulacja nijak ma się do tego jak w rzeczywistości może wyglądać naprawa auta.
Prosimy pamiętać, że w przypadku AC w wariantach wyżej niż kosztorys i OC w każdym przypadku, nie musimy zgadzać się z tą wyceną i traktuje się jako „kwota bezsporna”, która zawsze powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody.
Dopiero po odstawieniu pojazdu do serwisu wykonywane są kolejne oględziny, które mogą wykazać, że jest więcej zniszczeń niż powierzchownie to zauważył likwidator.

Po zgłoszeniu szkody u swojego ubezpieczyciela zgłaszamy się do firmy, która auto naprawi. I tutaj w zależności od wariantu wybieramy ASO, albo warsztat partnerski, albo swój zaprzyjaźniony warsztat, który powinien dokonać dokładnych oględzin pojazdu.

Wtedy też taka kalkulacja jest wysyłana do akceptacji do Towarzystwa Ubezpieczeniowego(przeważnie jest to robione przez serwis), w momencie akceptacji przez firmę ubezpieczeniową, nasze auto zostaje przekazane do serwisu i naprawy.

Jestem poszkodowanym w wyniku kolizji.

Zgłoszenie szkody ze OC sprawcy kolizji jest prawie identyczne jak zgłoszenie szkody z ubezpieczenia AutoCasco.
Możemy tutaj użyć tzw. BLS, czyli Bezpośrednią Likwidację Szkód(nie wszystkie firmy w Polsce oferują te usługę) i zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela, który szkodę nam zlikwiduje i rozliczy się z Towarzystwem Ubezpieczeniowym sprawcy kolizji.

Podobnie jak w przypadku wykonywania kosztorysu naprawy przez likwidatora, będzie on za niski.
Pamiętaj, masz prawo od tej decyzji odwołać się.
To Ty jesteś ofiarą kolizji spowodowanej przez Klienta innej firmy ubezpieczeniowej i należy Ci się odszkodowanie, które w pełni pokryje Twoje roszczenia a auto doprowadzi do stanu sprzed kolizji.
Powyższe obowiązuje wyłącznie w sytuacjach, gdy pojazd będziesz naprawiać bezgotówkowo, czyli rozliczenie za naprawę pojazdu zostanie pokryte przez Towarzystwo bezpośrednio na konto serwisu.

Pamiętaj, że w przypadku szkody, gdzie jesteś ofiarą możesz żądać od ubezpieczyciela sprawcy, odszkodowania za utraconą wartość handlową pojazdu.
Jest to o tyle istotne, ponieważ nawet idealnie naprawione auto po kolizji ma obniżoną wartość.
Do tego tematu wrócimy jednak w kolejnych wpisach.