Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ludzie

17 stycznia 2018 14:47

W Polsce ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym dopiero zaczyna być dostrzegane i coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie sprawę z tego jak ważna jest ochrona przed skutkami finansowymi zdarzeń, na osobach trzecich lub majątku.

Zapewnij sobie ochronę na najwyższym poziomie.

Przeważnie OC w życiu prywatnym otrzymujemy przy ubezpieczeniu domu lub mieszkania.
Jest to jednak ochrona w wariancie podstawowym i często działa wyłącznie w miejscu zamieszkania.

Tego typu ubezpieczenie można kupić jako osobny produkt i dopasować zakres ochrony do własnych potrzeb np.

- OC najemcy – ubezpieczenie które chroni Ciebie jako użytkownika najmowanego lokalu w przypadku wystąpienia szkód,

- OC lokatora – ubezpieczenie, które chroni właściciela w wypadku szkód wyrządzonych w mieniu osób trzecich,

- OC mienia powierzonego – dla osób korzystających ze służbowego sprzętu(np. Laptop) i sprzętu telekomunikacyjnego użyczonego przez operatora telefonicznego lub internetowego,

- OC w krajach całego świata – włączając to USA i Kanadę,

i wiele innych w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego oferującego ten produkt. 

Z życia wzięte

Przykłady odpowiedzialności polisy OC w życiu prywatnym o szkody powstałe w wyniku
- budowy domu, posiadania nieruchomości,

- rozszczelnieniem/pęknięciem wężyków wody,
- opieką nad dziećmi,

- amatorskim uprawianiem sportów,

- zwierząt domowych,

- w trakcie pracy lub szkoły,

- przez ubezpieczonego najemcom,

- wyrządzone przez dzieci Ubezpieczonego.

Koszt ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

Wydawać się może, że skoro Towarzystwo Ubezpieczeniowe chroni nas do kwoty nawet 1 mln zł, to koszt takiego ubezpieczenia będzie wysoki, a w rzeczywistości jest odwrotnie.

Poniżej przykładowe kalkulacje OC w życiu prywatnym, chroniące 2 osoby:

Suma Ubezpieczenia – 200 000 zł
+ odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zalania,
+ odpowiedzialność za szkody związane z wynajmem nieruchomości na cele mieszkalne,

+ posiadanie psa z listy agresywnych.
Składka łączna/rok: 119 zł

Suma ubezpieczenia – 500 000 zł
bez klauzul dodatkowych.
Składka 1 rok: 199 zł