Warto mieć ubezpieczenie na życie

Dziecko

4 października 2017 13:31

Są dwie grupy ludzi, które kupują ubezpieczenie na życie. Pierwsza grupa to osoby, które kupują dom lub mieszkanie i potrzebują zabezpieczenia na wypadek śmierci. Wtedy w przypadku najgorszego środki przekazywane są na konto banku, który jest cesjonariuszem w tym wypadku, a rodzina zostanie odciążona ze zobowiązania(całego/częściowego) hipotecznego.

Druga grupa, to osoby, którzy chcą się ubezpieczyć, bo wiedzą, że mogą zabezpieczyć rodzinę po swojej śmierci lub w przypadku całkowitej niezdolności do pracy. 

Wg statystyk co czwarty Polak umrze na nowotwór. Prognozuje się, że w 2020 roku o chorobie nowotworowej dowie się 78 tys. mężczyzn i 80 tys. kobiet.

Jest to główna przyczyna śmierci Polaków (25%), następnie kolejno:
- zawał serca (12%)

- udar (9%)

- miażdżyca (8%)

- choroby układu oddechowego (5%)

- nadciśnienie (2%)

- samobójstwa (2%)

- cukrzyca (2%)

pozostałe 35% to inne choroby.

Dodatkowo w wypadkach komunikacyjnych rok rocznie na drogach ginie średnio 3800 osób, to tyle ilu mieszkańców ma Łeba. 

Na 1000 osób w wieku 55 lat, 114 umrze w ciągu 10 lat, a w grupie osób w wieku ok. 35 lat tylko 18. Należy jednak pamiętać, że osoby w wieku ok. 30 lat, to grupa posiadająca najwięcej zobowiązań; m. in. wychowanie dzieci, utrzymanie rodziny, kredyt hipoteczny. Ich śmierć jest przeważnie niespodziewana co negatywnie wpływa na kondycję finansową bliskich.

Dla kogo ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie można zawrzeć w wieku od 16 do 65 lat, lub nawet do 80 lat w niektórych towarzystwach, przy spełnieniu określonych warunków.

Są niestety osoby, których Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie będzie chciało ubezpieczyć ze względu na stan zdrowia.
Osoby, które posiadają stopień niepełnoprawności lub niezdolności do pracy, przewlekle chore, osoby które mają zdiagnozowaną śmiertelną chorobę, to grupa osób, które nie otrzymają zgody na tego typu ubezpieczenie. 

Korzyści z posiadania ubezpieczenia na życie

Wariantów ubezpieczeń na życie i firm na rynku jest dość dużo i jest w czym wybrać, a najlepiej wybrać się do dobrego Agenta i z nim na ten temat porozmawiać. Do czego oczywiście zachęcamy.

Głównym ryzykiem w ubezpieczeniach na życie jest ryzyko śmierci(również naturalnej, albo wg zapisów w niektórych Towarzystwach Ubezpieczeniowych to „śmierć z dowolnej przyczyny”).

W każdym Towarzystwie Ubezpieczeniowym istnieje tabela ryzyk o które możemy rozszerzyć ochronę Ubezpieczonego i są to m.in. wypłaty świadczeń za:

- wypadek komunikacyjny, wypadek w pracy, zawał serca, udar mózgu, pobyt na OIOM, leczenie szpitalne, leczenie specjalistyczne, śmierć małżonka/partnera, poważne zachorowania, urodzenie i śmierć dziecka, śmierć rodziców i wiele wiele innych, które można dopasować do swoich potrzeb.

W przypadku pytań i wątpliwości oraz w celu przygotowania oferty na ubezpieczenie życia, zapraszamy do kontaktu.