Ubezpieczenie pojazdów - co powinieneś wiedzieć

Samochód

9 października 2017 15:01

Każdy zarejestrowany w Polsce samochód powinien posiadać polisę OC. Tak zostało to przyjęte przez Ustawodawcę i jego posiadanie jest obowiązkowe.

O ile większość kierowców posiada ubezpieczenie OC, to niestety nie każdy zdaję sobie z tego sprawę do czego ono tak naprawdę służy; Wyjaśniamy:

Ubezpieczenie OC ppm (czyt. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych) ma za zadanie chronić właściciela pojazdu przed kosztami które może ponieść w przypadku spowodowania kolizji(szkody) na pojeździe innej osoby.
Dzięki temu mamy pewność, że w przypadku gdy „Ktoś w nas wjedzie”, otrzymamy należne nam odszkodowanie i będziemy mogli nasze auto naprawić lub w przypadku szkody całkowitej wypłacone zostanie odszkodowanie w wysokości jego wartości.

Niestety niektórzy kierowcy poruszający się po naszych drogach, łamią prawo (mam tutaj na myśli jadę po spożyciu alkoholu lub środków o podobnym działaniu, lub też pojazd ubezpieczonego zostaje użyty do dokonania czynu zabronionego prawem) – W tym wypadku Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie będzie ponosić odpowiedzialności pomimo wkupionej polisy OC.
W przypadku szkody i braku ubezpieczenia lub braku odpowiedzialności z powodów powyższych,

wypłata odszkodowania nastąpi. Wypłaci je Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który po wypłacie wystąpi z regresem do sprawcy kolizji/wypadku. Zatem nigdy nie nastąpi sytuacja, w której sprawca łamiąc prawo nie zostaje pociągnięty do odpowiedzialności(o ile oczywiście jest znany). 

UWAGA!
Brak ciągłości polisy OC spowoduje nałożenie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kary, która w zależności od okresu braku ubezpieczenia może wynosić dla pojazdów osobowych 4000 zł, a dla ciężarowych i ciągników samochodowych nawet 6000 zł. 

Ubezpieczenie NNW

Do polis OC pojazdów przeważnie dodawane jest ubezpieczenie NNW. Często Klienci pytają, po co mi to? Otóż jest to ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
Wypłata odszkodowania następuje w związku z zaistniałą szkodą np.: W trakcie wypadku ucierpiał sprawca i/lub pasażerowie, którzy są objęci tym ubezpieczeniem, wtedy Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci środki za szkody na osobie/ach uczestniczących w tym zdarzeniu.

Ubezpieczenie AC

Dobrowolne ubezpieczenie AutoCasco interesuje przeważnie właścicieli aut młodszych(przeważnie do 15 roku eksploatacji).
Ideą tego ubezpieczenia jest ochrona pojazdu w przypadku szkody z winy właściciela lub po prostu z braku wykrycia sprawcy szkody, a chcemy auto naprawić. 

W części drugiej tego artykułu omówimy temat AutoCasco w dokładniejszy sposób z omówieniem wariantów ubezpieczenie AC, dodatkowo pojęcia „franszyza integralna” czy „udziały własne” oraz Assistance nie będą już tajemnicą.