Ubezpieczenie auta - autocasco

Naprawa

12 października 2017 14:37

Kontynuując poprzedni wpis, wracamy do ubezpieczeń pojazdów, a dokładnie do AC.

AutoCasco, czyli ochrona pojazdu w przypadku, gdy sprawcą zdarzenia jesteśmy my lub też sprawcy brak, a nasz pojazd chcemy naprawić z środków pochodzących z ubezpieczenia.

O ile decyzja aby kupić AC wydaje się prosta, to ilość wariantów, które proponują Towarzystwa Ubezpieczeniowe może spowodować, że zaczniemy się w tym gubić.

Pierwszym krokiem jaki powinniśmy wykonać to konsultacja z agentem, czy w ogóle jest możliwość zawarcia dla naszego pojazdu i tutaj głównym kryterium jest wiek pojazdu.

UWAGA! W przypadku gdy pojazd był bo tzw. szkodzie całkowitej, towarzystwo prawdopodobnie odmówi zawarcia ubezpieczenia AC. 

Przeważnie do wyboru są dwa warianty(ich nazwa i zakres może nieco różnic się w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego) AutoCasco,
- wariant serwisowy
- wariant optymalny

Wariant serwisowy, to opcja dla aut młodszych i można przyjąć, że do 10 roku eksploatacji.
W ramach tego wariantu otrzymujemy;
Naprawę pojazdu w ASO(autoryzowana stacja obsługi), oryginalne części i brak amortyzacji.

Wariant optymalny na podstawie naszych statystyk przeważnie jest kupowany w przypadku aut 8-15 roku eksploatacji. Oczywiście nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby wybrać go dla auta nowszego. W przypadku wariantu optymalnego;
części zamienne dla naszego pojazdu to przeważnie zamienniki(nie mogą być one niższej jakości niż te które oferuje producent pojazdu), naprawa pojazdu odbywa się w dwóch wariantach: sieci placówek partnerskich(bezgotówkowo) lub też naprawa we własnym zakresie i tutaj odszkodowanie zostaje wypłacone na zasadzie kosztorysu.

UWAGA! W przypadku naprawy pojazdu na podstawie kosztorysu, nie przysługuje prawo ponownego kosztorysu szkody. 

Dodatkowo w wariancie optymalnym występować mogą franszyzy redukcyjne i udziały własne, które są niekorzystne dla Ubezpieczonego.
Franszyza redukcyjna/udział własny w szkodzie powoduje obniżenie wypłaconego odszkodowania o kwotę zawartą w umowie(polisie).

Np. W polisie zawarty jest udział własny w szkodzie/franszyza redukcyjna w kwocie 1000zł.
W takim wypadku, gdy szkoda wyniesie 3000zł, do wypłaty zostanie 2000zł.

Istnieje również pojęcie franczyzy integralnej.
Np. w polisie zawarta jest franszyza integralna w wysokości 500zł. Mówi to jedynie tyle, że odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego zaczyna się od szkody w takiej wysokości.
Czyli jeśli szkoda wyniesie 350zł, to Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania.

W kolejnym artykule rozwinę temat Assistance, czyli dla kogo, kiedy i jak można go używać.