Wypłata odszkodowania

Pieniądze

2 listopada 2017 17:45

Kupujesz ubezpieczenie, nagle powstaje szkoda/wypadek ubezpieczeniowy i… co dalej?
Zgłaszasz szkodę, a wypłaty odszkodowania brak.

W internecie można spotkać się z opiniami, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe to „krętacze i złodzieje”, „oszuści” i jedyne co robią to „biorą kasę”.
Prawda jest taka, że przypadków w którym odszkodowanie nie zostało wypłacone, a powinno być jest dość mało.
Problem leży po innej stronie, a mianowicie po stronie sprzedawcy ubezpieczenia i po stronie kupującego ubezpieczenie.

Wydawać się może, że skoro zakupiliśmy ubezpieczenie tzn. że w przypadku szkody otrzymamy odszkodowanie. Owszem! Po spełnieniu określonych warunków.
W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych np. OC komunikacyjne(pojazdu) za wiele nie można tutaj „zepsuć” i ubezpieczenie to nie będzie działać tylko w przypadku, gdy sprawca jest pod wpływem środków odurzających lub alkoholu, albo szkoda nastąpiła w momencie popełniania przestępstwa itp.

Nieco inaczej sprawa ma się do ubezpieczeń dobrowolnych.
Tutaj bezwzględnie należy zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia i wyłączenia.

Jeśli zaistnieje zdarzenie, które nie jest objęte ochroną lub jest wyłączone wtedy Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaci pieniędzy.
Pamiętaj, że przed zawarciem ubezpieczenia powinniśmy zapoznać się Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Każdy pośrednik czy agent wyłączny lub sprzedawca w towarzystwie ubezpieczeniowym powinien nam te OWU przekazać w formie drukowanej lub elektronicznej.

UWAGA!
Ogólne Warunki Ubezpieczenia są skarbnicą wiedzy na temat ubezpieczenia. Jeśli zdarzyła się sytuacja w której wystąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe i znajduje się ono na polisie i w OWU, a nie zostało wypłacone odszkodowanie, napisz odwołanie. Pamiętaj, w Towarzystwie Ubezpieczeniowym pracują również ludzie, którzy czasem się mylą.

Zawierając ubezpieczenie zawieramy umowę, która wiąże Ciebie do spełnienia pewnych obowiązków jak i Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które za określoną składkę oferuje ochronę.
Np. Kupujesz ubezpieczenie, a składka nie zostaje opłacona w terminie. W tym czasie występuje szkoda, towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania.

W przypadku ubezpieczeń na życie często spotkać można się z nieprawdziwymi oświadczeniami lub też danymi.
Zawierając ubezpieczenie na życie w większości przypadków Towarzystwa Ubezpieczeniowe stosują albo skróconą ankietę medyczną lub w przypadku wysokich sum ubezpieczenia badania lekarskie. O ile w przypadku badań lekarskich nie ma co ukryć, to skrócona ankieta nie jest weryfikowana do momentu wystąpienia szkody.
Np. jeśli zataisz chorobę przewlekłą jaką jest m.in. nadciśnienie i w jego wyniku dojdzie do wylewu, Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania.

Pamiętaj, nie tylko Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma obowiązki, podpisanie umowy zobowiązuje obie strony.