Oferta ubezpieczeń

  Ubezpieczenia indywidualne

  • osobowe
  • na życie
  • mieszkania, domu
  • podróżne
  • NNW(następstwa nieszczęśliwych wypadków)
  • odpowiedzialności cywilnej
  • zdrowotne
  • jachtów
  • ochrony prawnej

  Ubezpieczenia komunikacyjne

  • OC (odpowiedzialnośći cywilnej)
  • pakietowe OC, AC, NNW
  • floty pojazdów
  • assistance
  • stłuczenia, pęknięcia szyb
  • przebicia, uszkodzenia opon
  • bagażu podróżnego
  • OC granicznego
  • zielonej karty

  Ubezpieczenia dla firm

  • OC kontaktowe, deliktowe
  • OC przewoźnika, mienia w transporcie
  • OC członków zarządu
  • budowlano-montażowe
  • flot pojazdów
  • budynków, lokali, budowli
  • grupowe - pracowowników
  • nakładów inwestycyjnych
  • wartości pieniężnych, środków obrotowych
  • gwarancji ubezpieczeniowych

  Ubezpieczenia dla rolników

  • OC rolnika
  • obowiązkowe budynów rolniczych
  • maszyn i urządzeń
  • środków obrotowych
  • majątku gospodarstwa rolnego
  • inwentarza żywego
  • upraw rolnych
  • ochrony prawnej
  • agro casco
  • na życie

  eko-life logo

  Eko-Life Group Sp. z o.o. zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000472217.

  Ubezpieczenia Poznań

  t. 61 641 25 63

  m. 533 727 912

  e. poznan@eko-life.pl


  Ubezpieczenia Bydgoszcz

  t. 52 335 86 22

  m. 695 410 640

  e. bydgoszcz@eko-life.pl