Oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenia indywidualne

 • osobowe
 • na życie
 • mieszkania, domu
 • podróżne
 • NNW(następstwa nieszczęśliwych wypadków)
 • odpowiedzialności cywilnej
 • zdrowotne
 • jachtów
 • ochrony prawnej

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • OC (odpowiedzialnośći cywilnej)
 • pakietowe OC, AC, NNW
 • floty pojazdów
 • assistance
 • stłuczenia, pęknięcia szyb
 • przebicia, uszkodzenia opon
 • bagażu podróżnego
 • OC granicznego
 • zielonej karty

Ubezpieczenia dla firm

 • OC kontaktowe, deliktowe
 • OC przewoźnika, mienia w transporcie
 • OC członków zarządu
 • budowlano-montażowe
 • flot pojazdów
 • budynków, lokali, budowli
 • grupowe - pracowowników
 • nakładów inwestycyjnych
 • wartości pieniężnych, środków obrotowych
 • gwarancji ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia dla rolników

 • OC rolnika
 • obowiązkowe budynów rolniczych
 • maszyn i urządzeń
 • środków obrotowych
 • majątku gospodarstwa rolnego
 • inwentarza żywego
 • upraw rolnych
 • ochrony prawnej
 • agro casco
 • na życie